Contact Us

Miss and Mr Latvia, LLC.
Ruses Street 26 - 128
LV-1029 Riga

Office +371 22 182 602
Media +371 29 541 221
info@missmrlatvia.com

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

LABDARĪBA

KRISTĪNE RANCĀNE - projekts "Roku Rokā" un dzīvnieku patversme "Ulubele"

DIĀNA ZAMARINA - projekts "Roku Rokā" un dzīvnieku patversme "Ulubele"

KSENIJA KOROĻOVA - projekts "Roku Rokā"

KRISTS PRŪSIS - projekts "Roku Rokā"

JĀNIS GULBINSKIS-ROGAINIS - projekti "Roku Rokā", "Esi draugs" un dzīvnieku patversme "Ulubele"

LEONĪDS GERAŠČENKO- projekts "Labdarības lapa"

IVO LESNIEKS - projekts "Aprūpes centrs Mežciems" un dzīvnieku patversme "Ulubele"

ROBERTS ZVAGŪZIS - projekts "Aprūpes centrs Mežciems"

IEVA BALODE - projekts "Labdarības lapa" un dzīvnieku patversme "Ulubele"

KAROLINA MATROSOVA dzīvnieku patversme "Ogres Ķepas"

VADIMS BARIŠOKS - dzīvnieku patversme "Ogres Ķepas"

JANA PUTRIŅA -  projekts "Dzīvnieku draugs"

INESE SUSLOVA - projekts "Labdarības lapa" un projekts "Aprūpes centrs Mežciems"